نوشته شده توسط : مهدی

http://asemaneelm.blogfa.com/cat-5.aspx:: بازدید از این مطلب : 704
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 30 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8105160392/mozoat_giah_pezeshki.docx.html:: موضوعات مرتبط: فایل های مربوط به پایان نامه , ,
:: بازدید از این مطلب : 4331
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 30 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلاس جبرانی دکتر خضری نژاد در مورخه 92/10/5 در ساعت

10:30 برگزار خواهد شد:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 615
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

در مورخه 92/10/6 امتحان میان ترم قارچ شناسی

از دو فصل اول برگزار خواهد شد:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

در مورخه 92/9/28 امتحان میان ترم زبان تخصصی برگزار خواهد شد:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 686
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

دانشگاه در مورخه 92/9/21و 92/9/22 تعطیل می باشد:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 652
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلاس دکتر خضری نژاد در مورخه 92/9/22 تشکیل خواهد شد

و  امتحان میان ترم پروکاریوت نیز در این تاریخ می باشد:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 690
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلاس دکتر خضری نژاد در مورخه 92/9/14 تشکیل نخواهد شد:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلاس زبان تخصصی در مورخه 92/9/14 تشکیل نخواهد شد:: موضوعات مرتبط: زبان تخصصی , ,
:: بازدید از این مطلب : 683
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

مقاله Bacterial spot of pepper and tomato

http://s5.picofile.com/file/8102239876/Bacterial_spot_of_pepper_and_tomato.docx.html

 

ترجمه کمکیش

http://s5.picofile.com/file/8102514200/t_Bacterial_spot_of_pepper_and_tomato.docx.html

 

لغات مهمش

http://s5.picofile.com/file/8102514218/loogat.docx.html

 :: موضوعات مرتبط: زبان تخصصی , زبان تخصصی , ,
:: بازدید از این مطلب : 774
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

استاد این مقاله رو برامون ترجمه کردن

http://s5.picofile.com/file/8102239734/Bacterial_spot.pdf.html

 

ترجمه کمکیش

http://s5.picofile.com/file/8102239834/t_Bacterial_spot.docx.html

 

اینم برا هفته اینده ترجمه می کنیم

http://s5.picofile.com/file/8102239876/Bacterial_spot_of_pepper_and_tomato.docx.html

 راستی محض اطلاع دوستانی که حضور نداشتن جلسه قبل

مقاله ای که قراره این هفته ترجمه کنیم

ترجمه کنین روش قدیمی استاد من جلسه قبل نبودم

برا همین نتونستم ترجمه بکنم برا این استاد جواب نمی ده :D:: موضوعات مرتبط: زبان تخصصی , زبان تخصصی , ,
:: بازدید از این مطلب : 732
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8102239126/92_9_1date_pro_jalase5.pdf.html:: موضوعات مرتبط: پروکاریوتهای بیماری زا , ,
:: بازدید از این مطلب : 932
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8102225076/92_8_17date_garch_jalase4.pdf.html

 :: موضوعات مرتبط: قارچ شناسی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1135
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

http://s5.picofile.com/file/8102224150/pro_jalase4.pdf.html

 :: موضوعات مرتبط: پروکاریوتهای بیماری زا , ,
:: بازدید از این مطلب : 2260
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

امتحان میان ترم زبان تخصصی در مورخه 92/9/21 می باشد:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 981
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

در مورخه 92/9/22 برای درس روش تحقیق یه پروپزال آماده می کنیم

 

فرم پروپوزال

http://217.219.133.162/Uploaded/NEWS/Year_1390/Mounth_2/ID_454/_proposal.doc:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 835
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

مقاله موزایک

http://www.aces.edu/pubs/docs/A/ANR-0836/ANR-0836.pdf

 

ترجمه کمکیش

http://s1.picofile.com/file/8101699192/t_mozaiiiiiiiiiic.docx.html

 

لغات مهمش

http://s4.picofile.com/file/8101699300/logat.docx.html:: موضوعات مرتبط: زبان تخصصی , ,
:: بازدید از این مطلب : 783
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

استاد این مقاله رو برامون تجرمه کرد

http://s4.picofile.com/file/8101359892/minoooooz.pdf.html

 

ترجمه کمکیش

http://s2.picofile.com/file/8101359918/t_mozaic.docx.html

 

اینم باید برا جلسه اینده ترجمه کنیم

http://www.aces.edu/pubs/docs/A/ANR-0836/ANR-0836.pdf

 :: موضوعات مرتبط: جزوات __ نویسنده: مهندس هاجر ایمانی , زبان تخصصی , ,
:: بازدید از این مطلب : 763
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلاس دکتر خضرنژاد در مورخه 92/9/15 تشکیل خواهد شد

در ضمن در این تاریخ امتحان میان ترم تا

 اندوسپور __ نکلوئوپلاست گرفته خواهد شد.

موفق باشین:: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 773
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلاس دکتر ارشد هفته اینده مورخه 92/9/8 تشکیل خواهد شد

 :: موضوعات مرتبط: اطلاعیه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 777
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1392 | نظرات ()